Mozek - Svatý grál byznysu

Myslíte si, že máte své rozhodování pod kontrolou?

Spoléháte se na váš racionální mozek (neokortex)?
Děláte chybu!

Nejnovější výzkumy mozku opakovaně ukazují, že žijeme ve světě vlastního klamu. Ve světe, který jsme si jako racionálně uvažující bytosti pouze vykonstruovali. Že si nejdříve něco myslíme, něčemu věříme a následně se podle toho i chováme. Pravda je ale jiná. Ve skutečnosti až 98% našeho chování je mimo naši vědomou kontrolu. Častěji fungujeme dle vzorce, že se nějak zachováme a pak hledáme racionální odůvodnění a argumenty našeho chování.

Tato nová zjištění o fungování našeho mozku mají nedozírné důsledky ve světě leadershipu, brandingu, marketingu a prodeje. Na renomovaných univerzitách probíhá celá řada výzkumů z oblasti behaviorální ekonomie a neuroekonomiky, které opakovaně dokazují, že ačkoliv tvrdíme, že jsme racionální lidé, fungujeme spíše jako racionalizující bytosti. Potřebujeme pochopit funkce tří částí našeho mozku, které díky společnému působení vytvářejí zcela jedinečná vnímání trhu. Například při uvádění nové značky na trhu, při personálním marketingu nebo přímé prodejní argumentaci.

Odhalíme vám principy fungování intuitivního plazího kmenového mozku a emocionální rozhodování šelmího mezimozku. Pokusíme se využít aspektů, ve kterých řídí tyto evolučně starší mozkové systémy naše racio. Díky zkoumáním důsledků našeho nevědomého rozhodovacího ekosystému, vytvoříme efektivní nástroje pro prezentaci vašich výrobků a služeb. Objevíte s námi novou dimenzi obchodu.

Objevíte s námi Svatý grál byznysu.
Akademie Orlita

Jediným místem, kde se realizuje každý obchod, je náš trojjediný mozek.

1200 klíčových slov

na které podvědomě reaguje náš mozek. Jako obchodníci se potřebujeme naučit s těmito slovy správně pracovat.
Používání správných slov je klíčem k zákazníkovi a klíčem k obchodu. Akademie Orlita

Potřebujete-li prodat auto přátelskému pomocníkovi vyzkoušejte třeba tohle: Tohle auto vás skutečně potěší. Je spolehlivé a naši zákazníci jsou s ním velmi spokojeni. Nabízí pohodlnou jízdu, příjemný požitek a bezpečí.

Naopak tvrdému bojovníkovi, šelmímu mozku zdůrazněte něco ve smyslu: toto je ta správná volba pro vás, nic lepšího neexistuje. Umožní vám sportovní jízdu a podrží vás i v neočekávaných situacích, například za smyku, nebo pokud potřebujete rychle někoho předjet. Umožní vám dynamickou jízdu a i vzhledově působí velmi reprezentativně.

Logickému mysliteli dostatečně zřetelně a s klidným hlasem opakujte, že auto je vybaveno řadou funkcí pro posílení aktivní a pasivní bezpečnosti. Testy již potvrdily správnost toho konceptu. Auto má i celou řadu dalších promyšlených zlepšení, která vytvářejí v dané třídě dokonalý vůz. (více zde)

  • Jen 2% našich rozhodnutí máme pod rozumovou kontrolou.

    Denně učiníme 25-35 tisíc rozhodnutí (přibližně 250 se týká jídla). Těch vědomých je přibližně jen 600. A těch, nad kterými skutečně přemýšlíme není více jak 70!

  • 43% lidí je ochotno riskovat, pokud mohou získat nějakou drobnou výhodu.

    62% lidí je ale ochotno riskovat, pokud by měli o již získanou stejně velkou drobnou výhodu přijít.

  • Více jak 50% lidí se spoléhá na intuitivní rozhodování a myšlení.

    Racio si vyžaduje čas, ten se nám často nedostává a proto se stává, že při rychlém rozhodování racio nedokáže rozpoznat hlouposti a omyly, které mu intuitivní a emocionální systémy předkládají a proto je nedokážeme odmítnout. Velký mozek reaguje zpravidla o 7-10 sekund později než kmenový mozek nebo limbický systém. Proto velký mozek prakticky nerozhoduje, ale pouze racionalizuje (rozumově zdůvodňuje) již učiněná rozhodnutí.

Chcete zvýšit svoji obchodní úspěšnost? klikněte zde 

Naše výsledky a přehled některých firem, ve kterých jsme realizovali poradenské nebo vzdělávací aktivity najdete zde.

Knihy, která vám objasní proč se nechováme jen racionálně. Proč 98% našich rozhodnutí nemáme pod svou kontrolou.

Svatý grál byznysu

Zde naleznete příspěvky, které (zatím) nebyly publikovány v knihách a které vás mohou inspirovat k novým marketingovým zkušenostem. Naleznete zde ukázky toho, jak trojjediný mozek ovlivňuje nejen naše chování, ale zejména nákupní rozhodování. Ukážeme vám skutečnou sílu slova v našem podvědomí.

Zjistili o našem mozku: