Rychlé a pomalé myšlení

Britský profesor Clinton Richard Dawkins je britský zoolog, etolog a biolog. Na širší veřejnost má vliv jako popularizátor evoluční teorie a sociobiologie. Před svým odchodem do důchodu v roce 2008 působil jako profesor na univerzitě v Oxfordu. Dále působí jako spisovatel.

Dawkins navázal na Darwina a popsal, jakým způsobem funguje evoluce nikoli na úrovni jednotlivců a druhů, ale přímo na úrovni genů. Na festivalu Academia Film Olomouc byl světoznámý Richard Dawkins uvítán jako jeden z klíčových hostů a jeho samotná přítomnost má u českého publika velký ohlas. Z rozhovoru s ním vybíráme pasáž, ve které objasňuje princip intuitivního rozhodování v porovnání s rozhodováním logickým. Nepřímo tak potvrzuje zjištění o trojjediném mozku.

Zmínil jste intuici (v originále: „gut feeling“), a existují studie, které ukazují, že naše instinkty a intuice není až tak úplně iracionální. V některých případech je to zkrátka neurčitý pocit, který vychází z procesů v našem mozku, které si ani neuvědomujeme. Jsou to záblesky nějakých zkušeností, které neumíme vyjádřit. Není tohle docela racionální důvod pro to, abychom věřili některým iracionálním pocitům?
No, možná ano. Za určitých okolností. Kdybych musel najít argumenty ve prospěch intuice z pohledu evoluční teorie… Někdy musíte udělat rychlé rozhodnutí, a pak není čas vše racionálně zvážit. Nedávná kniha Daniela Kahnemana to dobře popisuje jako „rychlé a pomalé myšlení“. On zastává – podle mne uvěřitelný – názor, že v situaci, kdy máte zlomek sekundy na rozhodnutí, může být vhodné spolehnout se na intuici. Takový rozhodovací proces, založený na nějakém podvědomém procesu, může být častěji úspěšný než neúspěšný. Ale to „pomalé myšlení“, tedy logické a racionální zvažování, je to, čím bychom se měli řídit, když nejsme ve spěchu, a na tom bychom měli zakládat, kdo jsme.

K uvedenému poznamenávám, že to tzv. rychlé myšlení má dvě podoby. Skutečně intuitivní, která se orientuje do minulosti, rozhoduje se na základě instinktů, pudů a nabytých zkušeností. Poměrně velmi rychle se vybavují pocity z řešení podobných situací.  Pocitově nejpříjemnější řešení, je pak i to nejlepší řešení nového problému. Intuitivní rozhodnutí je většinou rozhodnutí, které nelze ani vysvětlit. Jedná se jen o jakési propojení našeho mozku s naší zkušenostní knihovnou. Neznáme cestu a algoritmus, známe jen výsledek. Ještě rychlejší rozhodování je rozhodování pomoci emoce, které rovněž někteří nazývají intuicí. Základ je ale jiný. Vychází z rozpoznání dobra a zla, útoku nebo útěku. Pracuje jen se dvěma variantami ačkoliv vysvětlení bývá také velmi problematické. Na otázku proč se tak rozhodli odpovídají zpravidla „Proto! To je přece jasné.“ Jakoby žádná jiná, ani ta druhá možnost nebyla.

Celý rozhovor s Richardem Dawkinsem „Musíme znát evoluci, ať víme, jak neřídit svět, říká nejslavnější biolog“ si můžete přečíst zde

Použitá fotografie – zdroj: autor Pavel Kasík http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Napsat komentář