Akademie Orlita

Kde roste strach

Na kurzech structogramu se opakovaně snažím frekventantům vysvětlit, že o našem úspěchu nerozhoduje pouze naše chytrost. Myslím tím rácio. Všechny ty analýzy, dedukce, schémata a pod. Úspěch nebo neúspěch prakticky nás všech je dán i tím, jak umíme využívat naše sociální dovednosti. Co tím myslím? Ano na jedné straně si můžeme říci, jak zvládáme komunikaci[…]